Chceš si získat náskok?

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž autorů odborných prací. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou prezentací svých individuálních nebo kolektivních prací před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Proč se pustit do SOČ

Vyzkoušíš si vědeckou práci už na střední škole, bakalářská práce na VŠ pak bude hračka. Díky získaným zkušenostem si usnadníš výběr vysoké školy. Získáš odborné znalosti a osvojíš si nové dovednosti, získáš sebevědomí a zbavíš se trémy. Pokud se přihlásíš, postoupíš do dalšího kola a uspěješ, můžeš být přijat na vysokou školu bez přijímacích zkoušek. Vylepšíš si tak životopis, získáš náskok oproti ostatním vrstevníkům. Na dlouhé cestě SOČ poznáš zajímavé lidi. Můžete se stát jedním z Nadáčů.

SOČ krok za krokem

Vyber si téma a případně najdi pracoviště a konzultanta.
Vyber si soutěžní obor SOČ odpovídající vybranému tématu.
Samostatně zpracuj vybrané téma.
Výsledky písemně zpracuj ve formě soutěžní práce SOČ.
Natoč video s prezentací práce.
Přihlas se do soutěže.
Připrav se na obhajobu soutěžní práce SOČ.
Prezentuj soutěžní práci SOČ před odbornou porotou.

Podrobněji k SOČ

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník, obvyklý termín je začátek kalendářního roku. Pro přihlášení musíš vyplnit webový formulář přihlášky SOČ, který nalezneš na www.soc.cz/prihlaska, bližší informace pak na stránce Jak vyplnit přihlášku SOČ. Doporučený rozsah 20 až 30 normostran (cca 36 000 až 54 000 znaků včetně mezer) bez příloh. Soutěžní práce SOČ má závaznou formální strukturu, při psaní se proto řiď šablonou SOČ a zásadami tvorby součástí odborných textů a prezentací. Citace literatury se povinně řídí normou ČSN ISO 690 (lze využít generátor citací na www.citace.com).

10+
středoškolských odborných prací každoročně v krajském kole
3+
středoškolských odborných prací každoročně v celostátním kole

Odborná činnost na Křence

Celostátní přehlídka SOČ 2023 –  výsledky

Gratulujeme našim nejlepším studentům v celostátním kole SOČ! 

2. místo v oboru 17. Filozofie: Jan Zahradníček (3.B) – Výběr soudců „čtvrtého“ Ústavního soudu
3. místo v oboru 16. Historie: Prokop Černoušek (3.B) – Bohuslav Ečer – opomíjená osobnost československých dějin
8. místo v oboru 2. Fyzika: Michal Netík (3.B) – Analýza proudění krve s využitím Dopplerovské ultrasonografie a zpracování obrazu
12. místo v oboru 8. Ochrana ŽP: Veronika Gerišová (5.A) – Algologický průzkum horního toku Říčky

Výsledky 45. ročníku celostátní přehlídky SOČ

Další soutěže k přihlášení odborných prací SOČ

EXPO SCIENCE AMAVET – soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže
Soutěž středoškolských vědecko-technických projektů, které mohou být technického, přírodovědného, humanitního i jiného zaměření. 

STAVOKS – vědecko-odborná konference studentů středních škol na Stavební fakultě VUT v Brně 

Stockholm Junior Water Prize je mezinárodní projekt, který spojuje středoškolské studenty s hlubokým zájmem o vodu a její udržitelnost. 

Studentská soutěžní konference EEICT
Středoškolská soutěžní kategorie je zaměřena na elektrotechniku, případně informatiku a příbuzné obory. 

Konference českých nadějí

Témata odborných prací pro rok 2023/24

Témata z různých fakult Masarykovy univerzity – oslovujete přímo vedoucího práce.

Témata od JCMM – motivační dopis, vedoucí si vyberou z registrovaných studentů (registrace 2. – 25. 3.). Předpokladem účasti studenta s daným tématem SOČ je:
1. vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu do 25. 3.
2. doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (potvrzuje Z. Kadeřábek, nejpozději do 31. 3. 2023).
3. podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2023.


Zdroje prací na webu SOČ z celé ČR: https://www.soc.cz/temata-praci/

Úspěchy našich studentů 2022

Eliška Mazancová (5.A), obor Životní prostředí, 3. v celostátním kole, 2. v kraji
Cécile Čechová (3.E), obor Životní prostředí, 6. v celostátním kole, 1. v kraji
Kristian Major (3.D), obor Informatika, 15. v celostátním kole, 1. v kraji
Natálie Kumanová (3.C) , obor Chemie, 5. v kraji
Gabriela Relichová (3.C), obor Zdravotnictví, 5. v kraji
Jáchym Kemza (3.C) , obor Elektrotechnika, 6. v kraji
Jakub Sochor (5.A), obor Chemie, 8. v kraji
Ondřej Buňka (5.A), obor Fyzika, 8. v kraji
Aneta Vavroušková (3.E), obor Fyzika, 9. v kraji
Kateřina Nováková (3.C), obor Elektrotechnika, 11. v kraji
Jakub Hrazdíra (3.E), obor Historie, 11. v kraji
Lukáš Vostal (3.D), obor Elektrotechnika, 12. v kraji
Miroslav Sopoušek (3.B), obor Informatika, 12. v kraji

Úspěchy našich studentů 2021

Martin Andrysík (5.A), obor Strojírenství, 3. v celostátním kole, 1. v kraji
Vojtěch Válek (3.D), obor Strojírenství, 10. v celostátním kole, 2. v kraji
Markéta Protivánková (5.A), obor Zdravotnictví, 3. v kraji
Ivan Tomaschek (3.C), obor Strojírenství, 5. v kraji
Marek Janda (3.C), obor Životní prostředí, 5. v kraji
Milan Dastych (3.B), obor Zdravotnictví, 5. v kraji
Klára Svobodová (3.D), obor Biologie, 6. v kraji
Gabriela Suská (3.D), obor Didaktické pomůcky, 8. v kraji
Veronika Němcová (3.B), obor Chemie, 9. v kraji
Sára Mrkvicová (3.E), obor Pedagogika, 9. v kraji
Roman Grufík (3.E), obor Elektrotechnika, 10. v kraji
Ondřej Válka (3.E), obor Filozofie, 10. v kraji
Martina Chaloupková (3.C), obor Filozofie, 14. v kraji

Úspěchy našich studentů 2020

Adam Janeček (3.A), obor Strojírenství, 2. v celostátním kole, 2. v kraji
Natálie Dastychová (3.B), obor Zdravotnictví, 4. v celostátním kole, 3. v kraji
Barbora Headlandová (5.A), obor Teorie kultury, 6. v celostátním kole, 3. v kraji
Klára Kadlčková (3.D), obor Pedagogika, psychologie, 7. v celostátním kole, 1. v kraji
František Kalod (3.C), obor Informatika, 9. v celostátním kole, 2. v kraji
Eliška Čechovská (5.A), obor Didaktické pomůcky, 11. v celostátním kole, 3. v kraji
Daniela Kropáčková (6.A), obor Fyzika, 14. v celostátním kole, 1. v kraji
Karolína Jílková (3.B), obor chemie, 3. v kraji
Jan Procházka (5.A), obor Architektura, 4. v kraji
Klanica Jan (3.B), obor Ochrana a tvorba ŽP, 4. v kraji
Kateřina Králíková (3.B), obor Chemie, 5. v kraji
Natálie Kučerová (3.C), obor Informatika, 5. v kraji
Ema Sošková (3.B), obor Zemědělství, 5. v kraji
Anna Jurtíková (3.B), obor Biologie, 5. v kraji
Kamila Klementová (3.C), obor Ochrana a tvorba ŽP, 6. v kraji
Gabriela Navrátilová (3.B), obor Zemědělství, 6. v kraji