Sestav si část svého rozvrhu!

Volitelné semináře 2024/2025

Zvol si podle svého aktuálního zájmu dva semináře v předposledním ročníku s časovou dotací 4 hodiny. V maturitním ročníku si vyber 4 semináře podle svého zaměření k maturitě a na VŠ s celkovou dotací 10 hodin.

16
seminářů nabízených pro 3. ročník
27
seberozvojových i mezioborových seminářů v nabídce pro maturanty
100%
záruka otevření maturitních seminářů

Jak se přihlásit

Přihlašování do seminářů bude probíhat prostřednictvím Google formuláře, který ti bude zpřístupněn ve zprávě v IS Edookit. Únor/březen 2024

Nabídka seminářů pro příští rok

Nově nabízené semináře pro školní rok 2024/25 budou prezentovány na informačních setkáních pro 2. a 3. ročník a následně na webu školy. Únor 2024

Nabízené semináře v letošním roce

3. ročník

 AF - Astrofyzika
 AK - Anglická konverzace
 SBi - Seminář z biologie
 SČJ - Seminář českého jazyka
 SD - Dějepisný seminář
 DG - Deskriptivní geometrie
 SE - Seminář ekonomie
 SFJ - Francouzština pro (věčné) začátečníky
 SCh - Seminář z chemie
 KC - Komunikační cvičení
 SM - Matematický seminář
 SNJ - Komunikační kompetence v NJ
 Pr - Programování
 SVS - Společenskovědní seminář
 ŠJ - Španělština
 SZ - Praktický a projektový zeměpis

 (anotace - klikni na zkratku semináře)

Nabízené semináře v letošním roce

4. ročník – maturitní

 SAJ - Seminář anglického jazyka
 SBi - Biologický seminář
 DG - Deskriptivní geometrie
 SD - Dějepisný seminář
 DU - Dějiny umění
 SE - Ekonomický seminář
 SFJ - Seminář z francouzského jazyka
 SF - Fyzikální seminář
 SHV - Seminář hudební výchovy
 SCh - Seminář z chemie
 SI - Seminář z informatiky
 SM - Matematický seminář
 SNJ - Seminář z německého jazyka
 SRJ - Seminář z ruského jazyka
 SVS - Společenskovědní seminář
 SZ - Zeměpisný seminář

(anotace - klikni na zkratku semináře)

Nabízené semináře v letošním roce

4. ročník – nematuritní

 3D - 3D tisk a modelování
 AF - Anglický jazyk: filmové příběhy
 BiCh - Biochemie
 SBi - Biologický seminář
 BE - Business English
 SČJ - Čeština nejen k maturitě
 MD - Moderní dějiny
 DU - Dějiny umění
 DG - Deskriptivní geometrie
 DiP - Diferenciální počet
 EPM - EKO-POL-MED
 SFJ - Seminář z francouzského jazyka
 FpM - Fyzika pro mediky
 GAU - Geometrie v architektuře a umění
 GN - Gramatika němčiny
 SHV - Seminář hudební výchovy
 ChP - Chemická praxe
 SI - Seminář z informatiky
 SM - Matematický seminář
 MpN - Matematika pro nematematiky
 SNJ - Komunikační kompetence (seminář NJ)
 ŽM - Proč není žena jako muž
 PS - Seminář psychologie
 SRJ - Seminář z ruského jazyka
 OLP - Omyly lidského poznávání
 ŠJ2 - Španělština 2
 TMD - Trénink měkkých dovedností

(anotace - klikni na zkratku semináře)

Nabízené semináře v letošním roce

4. ročník – nepovinný

TSP - Testy studijních předpokladů