Sestav si část svého rozvrhu!

Volitelné semináře 2024/2025

Zvol si podle svého aktuálního zájmu dva semináře v předposledním ročníku s časovou dotací 4 hodiny. V maturitním ročníku si vyber 4 semináře podle svého zaměření k maturitě a na VŠ s celkovou dotací 10 hodin.

18
seminářů nabízených pro 3. ročník
23
seberozvojových i mezioborových seminářů v nabídce pro maturanty
100%
záruka otevření maturitních seminářů

Jak se přihlásit

Přihlašování do seminářů bude probíhat prostřednictvím Google formuláře, který ti bude zpřístupněn ve zprávě v IS Edookit. Únor/březen 2024

Nabídka seminářů pro příští rok

Nově nabízené semináře pro školní rok 2024/25 budou prezentovány na informačních setkáních pro 2. a 3. ročník a následně na webu školy. (19. a 20. února 2024)

Nabízené semináře v roce 2024

3. ročník

AF - Astrofyzika
AK - Anglická konverzace
SBi - Seminář z biologie
SČJ - Seminář českého jazyka
SD - Dějepisný seminář
DG - Deskriptivní geometrie
SE - Seminář ekonomie
SFJ - Francouzská konverzace
SCh - Seminář z chemie
KC - Komunikační cvičení
SM - Matematický seminář
SNJ - Komunikační kompetence v NJ
PR - Programování
SVS - Společenskovědní seminář
SŠJ - Španělština
ŠJZ - Španělština pro začátečníky
SVV - Seminář výtvarné výchovy
PZ - Praktický a projektový zeměpis

 (anotace - klikni na zkratku semináře)

Nabízené semináře v roce 2024

4. ročník – maturitní

 SAJ - Seminář anglického jazyka
 SBi - Biologický seminář
 DG - Deskriptivní geometrie
 SD - Dějepisný seminář
 DU - Dějiny umění
 SE - Ekonomický seminář
 SFJ - Seminář z francouzského jazyka
 SF - Fyzikální seminář
 SHV - Seminář hudební výchovy
 SCh - Seminář z chemie
 SI - Seminář z informatiky
 SM - Matematický seminář
 SNJ - Seminář z německého jazyka
 SRJ - Seminář z ruského jazyka
 SVS - Společenskovědní seminář
 SZ - Zeměpisný seminář

(anotace - klikni na zkratku semináře)

Nabízené semináře v roce 2024

4. ročník – nematuritní

 BiCh - Biochemie
 SBi - Seminář z biologie
 BE - Business English
 SČJ - Čeština nejen k maturitě
 DU - Dějiny umění
 DG - Deskriptivní geometrie
 DiP - Diferenciální počet
 EPM - EKO-POL-MED
 FS - Kognitivní zkreslení neboli nástrahy předpojatosti (Filozofický seminář)
 SFJ - Seminář z francouzského jazyka
 FpM - Fyzika pro mediky
 GN - Gramatika němčiny
 SHV - Seminář hudební výchovy
 ChP - Chemická praxe
 PR - Full-stack programování
 SM - Matematický seminář
 MpN - Matematika pro nematematiky
 SNJ - Komunikační kompetence II (seminář NJ)
 PS - Seminář psychologie
 SRJ - Seminář z ruského jazyka
 SŠJ - Seminář španělštiny
 SVV - Seminář z výtvarné výchovy
 ŽM - Proč není žena jako muž

(anotace - klikni na zkratku semináře)

Nabízené semináře v roce 2024

4. ročník – nepovinný

TSP - Testy studijních předpokladů