Potřebuješ si vyřídit?

Vzory žádostí

Vzory žádostí vám pomůžou vyřídit si úpravu vašeho vzdělávání. Uvedené vzory doplňte podle individuální potřeby.

Žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka

1)  Přijetí ke vzdělávání na základě přestupu (§66, odst. 4 školského zákona) – žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy.

2)  Přerušení vzdělávání (§66, odst. 5 školského zákona).

3)  Opakování ročníku (§66, odst. 7 školského zákona) – podává se po opravných zkouškách daného školního roku.

4a)  Povolení individuálního studijního plánu ze zdravotních důvodů (§18 školského zákona).

4b) Povolení individuálního studijního plánu z jiných důvodů (§18 školského zákona)  + předběžný souhlas vyučujícího s ISP.

5)  Uvolnění z výuky TV ze zdravotních důvodů (§67, odst. 2 školského zákona) – musí být doloženo lékařským posudkem.

6)  Přezkoumání výsledků hodnocení (podle § 69, odst. 9 školského zákona) – podává se na konci prvního nebo druhého pololetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení žák prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení.

7)  Uvolnění z výuky v délce 5 a více dnů – žádost se odesílá řediteli školy a třídnímu učiteli prostou zprávou v Edookitu, ve které se uvede termín a důvod uvolnění z výuky; žádost se podává před termínem uvolnění.

Žádosti zletilého žáka

1) Přijetí ke vzdělávání na základě přestupu (§66, odst. 4 školského zákona) – žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy.

2) Přerušení vzdělávání (§66, odst. 5 školského zákona).

3) Opakování ročníku (§66, odst. 7 školského zákona) – podává se po opravných zkouškách daného školního roku.

4a) Povolení individuálního studijního plánu ze zdravotních důvodů (§18 školského zákona)

4b) Povolení individuálního studijního plánu z jiných důvodů (§18 školského zákona) + předběžný souhlas vyučujícího s IVP

5) Uvolnění z výuky TV ze zdravotních důvodů (§67, odst. 2 školského zákona) – musí být doloženo lékařským posudkem.

6) Změna volitelného předmětu – žádost musí být podána nejpozději do 7. září příslušného školního roku.

7) Přezkoumání výsledků hodnocení (podle § 69, odst. 9 školského zákona) – podává se na konci prvního nebo druhého pololetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení žák prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení.

8) Nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky certifikátem z jazykové zkoušky (podle § 81 odst. 6 školského zákona).

9) Uvolnění z výuky v délce 5 a více dnů – žádost se odesílá řediteli školy a třídnímu učiteli prostou zprávou v Edookitu, ve které se uvede termín a důvod uvolnění z výuky; žádost se podává před termínem uvolnění.

Jiné žádosti

1) Vystavení duplikátu vysvědčení – vzor žádosti, druhopis se vystavuje za poplatek 50 Kč, žádost zašlete na staralova@gymkren.cz.