A která je tvá nejoblíbenější část dne?

Školní jídelna

Školní jídelna-výdejna s kapacitou 130 míst se nachází v rekonstruovaném objektu na ulici Cyrilská. Komfortní výdejna stravy nabízí výběr z nabídky 3 jídel. Dodavatelem stravy je od září 2024 Odborné učiliště a praktická škola, příspěvková organizace, Lomená 530/44, 617 00 Brno. Dietní stravu dodává Střední škola polytechnická Brno, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 639 00 Brno.

3
obědy na denním menu
55
minut na oběd a relaxaci
1
bezmasý hlavní chod denně

Základní informace

Výdej obědů probíhá v době od 11.40 do 13.45 hod. Každá třída má v této době jednu volnou vyučovací hodinu.

Stravovací systém využívá bezkontaktních čipů (ISIC karty) pro objednávání a odběr obědů a umožňuje objednávání z libovolného PC připojeného k internetu na adrese strav.nasejidelna.cz

 

Objednávání obědů

Objednávky obědů se provádějí prostřednictvím elektronického terminálu umístěného u jídelny nebo on-line webovou aplikací. Objednávku nebo odhlášení obědů je možné učinit 2 dny předem do 10.00 hodin, a to buď na terminálu před školní jídelnou nebo prostřednictvím webové aplikace na stránkách školy (strav.nasejidelna.cz

 

Platby obědů

Žáci ve věku 11-14 let hradí za jeden oběd 38 Kč, žáci ve věku 15 a více let 42 Kč. Nabízíme bezlepkové stravování, cena obědu je 42 Kč, resp. 45 Kč.

Zálohy na stravování se hradí dopředu na účet školy č.: 19-5174690227/0100. Platbu lze provádět jednorázově (měsíčně, čtvrtletně atd.) nebo trvalým příkazem. Při platbě je důležité správně zadat variabilní symbol (ID žáka), aby byla platba správně přiřazena. Pokud strávník nemá finančně krytý účet záloh, terminál objednávku oběda nepotvrdí. Přeplatky se automaticky převádějí do následujícího školního roku. Vyúčtování a vrácení přeplatků se provádí při ukončení studia strávníka nebo při trvalém odhlášení ze stravování. Přeplatky záloh budou poukázány na účet uvedený na žádosti o vrácení peněz. Žádost lze zaslat i elektronicky na adresu sedlackova.o@gymkren.cz.

 

Další informace

Podrobnější informace jsou uvedeny zde:

Provozní řád školní jídelny (aktualizace 1.9.2023)
Směrnice k poskytování školního stravování (aktualizace 1.8.2024)

Objednávka obědů přes internet: ZDE