Jak se dostat na Křenku?

Přijímací řízení 2024

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 bude do čtyřletého studia přijato nejvýše 90 a do šestiletého nejvýše 30 uchazečů.

Výsledky přijímacích zkoušek 2024 - 2. kolo

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na 6leté gymnázium

V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 do oboru vzdělání 79‑41‑K/61 Gymnázium (šestileté studium).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 3.

Kriteria-G6-PZ-2024-2.kolo.pdf

Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk). 

Ve školním roce 2023/24 bude ve 4letém studiu otevřena 1 skupina (16 studentů) s přípravou na DSD. Pokud bude zájemců o DSD více, podrobí se studenti na začátku září rozřazovacímu testu.

Vyplněný jazykový dotazník se odevzdává jako příloha k přihlášce ke studiu.

Jazykový dotazník

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Naše škola využívá jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT), která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Čtyřletý obor:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Šestiletý obor:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 Z  obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na všech školách započítán ten s lepším výsledkem. Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy, jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (kritéria přijímacích zkoušek) a dosažená znalost cizího jazyka doložená jazykovým certifikátem.

 Více informací získáte na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2024/25 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) přijato nejvýše 90 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení pro 4leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro 6leté studium

Přidělování přepočtených bodů za testy z M a ČJL

Informace k rozhovoru k ověření znalosti českého jazyka

2 x 10
lekcí pro naše budoucí studenty (příprava na přijímačky)
10 +
vrcholových sportovců studuje u nás s individuálním plánem
30
hodin volitelné přípravy na přijímací testy MU