Jak se dostat na Křenku?

Přijímací řízení 2024

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 bude do čtyřletého studia přijato nejvýše 90 a do šestiletého nejvýše 30 uchazečů.

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Naše škola využívá jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT), která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Čtyřletý obor:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Šestiletý obor:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 Z  obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na všech školách započítán ten s lepším výsledkem. Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy, jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (kritéria přijímacích zkoušek) a dosažená znalost cizího jazyka doložená jazykovým certifikátem.

 Více informací získáte na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/

Jak podat přihlášku?

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 3 přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit:
1. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
2. v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
3. osobně odevzdáním tiskopisu přihlášky na recepci školy (ve všední dny 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 hod., v pátek do 15:30 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo jeho zaslání poštou na adresu školy.

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení (závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání). Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení. 
Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce.

Přihlášku je třeba doručit nejpozději do 20. února 2024 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium přijato nejvýše 90 uchazečů (studijní program čtyřletého studia).

Do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium bude přijato nejvýše 30 uchazečů (studijní program šestiletého studia).

Kritéria přijímacího řízení pro 4leté studium
Kritéria přijímacího řízení pro 6leté studium

 Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do 30. ledna 2024.

Harmonogram přijímacího řízení 2024

Harmonogram bude zveřejněn v průběhu ledna 2024.

2 x 10
lekcí pro naše budoucí studenty (příprava na přijímačky)
10 +
vrcholových sportovců studuje u nás s individuálním plánem
30
hodin volitelné přípravy na přijímací testy MU