Škola se silným základem

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
Křenová 304/36, 602 00 Brno

Do školy s chutí

115+ let
se pod jednou střechou snoubí tradice s progresivním přístupem
624
studentů ve 20 třídách
98 %
našich studentů se dostane na zvolenou vysokou školu

Koho nepřehlédneš?

Mgr. Miroslav Marek

ředitel školy

Vystudoval jsem PřF MU s aprobací matematika a zeměpis. Začínal jsem v roce 1993 jako učitel na Základní škole Nikolčice, později jsem učil na Základní škole a na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích. Deset let jsem pak působil na Krajském úřadu JMK jako referent pro koncepci vzdělávání. Ředitelem Křenky jsem se stal v roce 2012.

Mgr. Jan Kaplan

statutární zástupce ředitele školy

Vystudoval jsem FF MU, obor český jazyk - historie. Mým prvním působištěm byla v roce 1999 SOU a SOŠ Charbulova. Na našem gymnáziu jsem od roku 2000. Zástupcem ředitele jsem se stal roku 2013, mojí aprobací jsou předměty český jazyk a literatura a dějepis.

Mgr. Lucie Šudáková

zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně

Svou učitelskou dráhu jsem začala v soukromém sektoru, vyučovala jsem na jazykových školách a ve firemních kurzech. Na gymnáziu působím od roku 2004, v aprobaci mám německý jazyk a hudební výchovu. Zástupkyní ředitele jsem od roku 2014. Od roku 2019 mám také na starost výchovné poradenství.

#krenkafamily