Dohlížejí nad námi

Školská rada

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady

členové zvolení za zřizovatele JMK:
Petra Pejčochová 
Bc. Jan Vostrejž
Mgr. Hynek Nespěšný

členové zvolení za zákonné zástupce a zletilé žáky školy:
Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D.
Mgr. Martina Pokorná, Ph.D.
MUDr. Ivana Kubátová

členové zvolení za pedagogické pracovníky:
Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D.
Mgr. Jan Kaplan
Mgr. Aleš Kubík