Mgr. Miroslav Marek

ředitel školy

Vystudoval jsem PřF MU s aprobací matematika a zeměpis. Začínal jsem v roce 1993 jako učitel na Základní škole Nikolčice, později jsem učil na Základní škole a na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích. Deset let jsem pak působil na Krajském úřadu JMK jako referent pro koncepci vzdělávání. Ředitelem Křenky jsem se stal v roce 2012.

Mgr. Jan Kaplan

statutární zástupce ředitele školy

Vystudoval jsem FF MU, obor český jazyk - historie. Mým prvním působištěm byla v roce 1999 SOU a SOŠ Charbulova. Na našem gymnáziu jsem od roku 2000. Zástupcem ředitele jsem se stal roku 2013, mojí aprobací jsou předměty český jazyk a literatura a dějepis.

Mgr. Lucie Šudáková

zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně

Svou učitelskou dráhu jsem začala v soukromém sektoru, vyučovala jsem na jazykových školách a ve firemních kurzech. Na gymnáziu působím od roku 2004, v aprobaci mám německý jazyk a hudební výchovu. Zástupkyní ředitele jsem od roku 2014. Od roku 2019 mám také na starost výchovné poradenství.

Třídní učitelé

B

Mgr. Barbora Bártová, Ph.D.

1.B (ČJL, ZSV) barbora.bartova@gymkren.cz

Mgr. Martin Boček

4.C (ČJL, D) martin.bocek@gymkren.cz

RNDr. Pavel Boháč, Ph.D.

6.A (F, M) pavel.bohac@gymkren.cz
D

Mgr. Martina Dvořáčková

4.B (ČJL, D) martina.dvorackova@gymkren.cz
F

Mgr. Renáta Fojtová

3.D (Ch, Bi) renata.fojtova@gymkren.cz
H

Mgr.&Mgr. Martin Harásek

3.A (Z, Bi) martin.harasek@gymkren.cz

Mgr. Vlaďka Hudečková

1.D (TV, M) vladka.hudeckova@gymkren.cz
K

Mgr. Andrea Krawchuk

1.C (AJ) andrea.krawchuk@gymkren.cz
M

Mgr. Veronika Mačátová

3.B (Bi, Ch) veronika.macatova@gymkren.cz

Mgr. Veronika Míčová

2.E (M) veronika.micova@gymkren.cz
P

Mgr. Pavla Paříková

1.E (TV, M) pavla.parikova@gymkren.cz

Mgr. Milan Piták

2.B (ČJL, D) milan.pitak@gymkren.cz

Mgr. Hana Procházková

4.A (Ch, Bi) hana.prochazkova@gymkren.cz
S

Mgr. Pavlína Sedláčková

2.D (F, Bi) pavlina.sedlackova@gymkren.cz

Mgr. Tomáš Stolařík

4.D (M, Z) tomas.stolarik@gymkren.cz
Š

Mgr. Zdeněk R. Šturma

2.A (NJ, ČJL) zdenek.sturma@gymkren.cz

Mgr. Lucie Šudáková

1.A (NJ, HV) lucie.sudakova@gymkren.cz
T

Mgr. Jaroslav Tesák

3.C (AJ) jaroslav.tesak@gymkren.cz
V

Mgr. Eva Valentová, Ph.D.

5.A (AJ, NJ) eva.valentova@gymkren.cz

Mgr. Hana Vymazalová

2.C (AJ, TV) hana.vymazalova@gymkren.cz
17
let je průměrná doba praxe našich učitelů
2:1
poměr učitelek a učitelů v pedagogickém sborů
1
školní psycholožka na plný úvazek

Další učitelé

A

Belinda Allan

lektorka AJ belinda.allan@gymkren.cz

Thomas Amrhein

lektor AJ thomas.amrhein@gymkren.cz
B

PhDr. Jiřina Baráková

D, AJ jirina.barakova@gymkren.cz

Ines Bräuer

lektorka NJ ines.brauer@gymkren.cz

Mgr. Leona Buchal

F, M leona.buchal@gymkren.cz

Mgr. Jana Bulantová, Ph.D.

DG jana.bulantova@gymkren.cz
C

Mgr. Libor Cupal

ČJL, FrJ, E, ZSV libor.cupal@gymkren.cz
D

Mgr. Lucie Doležalová

M, Z lucie.dolezalova@gymkren.cz
G

Ing. Adam Gregor

IVT adam.gregor@gymkren.cz
H

Ing. Barbora Háková Žítková

E barbora.zitkova@gymkren.cz

Mgr. Magdalena Halová

D, ČJL magdalena.halova@gymkren.cz

Mgr. Veronika Harničárová

NJ veronika.harnicarova@gymkren.cz
J

Mgr. Kateřina Jarolímková

M, Ch katerina.jarolimkova@gymkren.cz
K

Mgr. Jan Kaplan

ČJL, D jan.kaplan@gymkren.cz

Mgr. Hana Kočí

AJ, ČJL hana.koci@gymkren.cz

Mgr. Petra Koryčánková

NJ, ČJL petra.korycankova@gymkren.cz

RNDr. Naděžda Kovářová

Ch, M nadezda.kovarova@gymkren.cz

Ing. Pavel Křížek

E pavel.krizek@gymkren.cz

Mgr. Aleš Kubík

ČJL, ZSV ales.kubik@gymkren.cz

Mgr. Lenka Kvasnicová

Ch, Bi lenka.kvasnicova@gymkren.cz
M

Mgr. Dan Makalouš

IVT dan.makalous@gymkren.cz

Mgr. Miroslav Marek

Z, M miroslav.marek@gymkren.cz

Mgr. Žaneta Marvanová

FrJ, VV zaneta.marvanova@gymkren.cz

Mgr. Markéta Mládková

RJ, D marketa.mladkova@gymkren.cz
N

Mgr. Pavla Nešpůrková

ŠJ, AJ pavla.nespurkova@gymkren.cz

Mgr. Iva Nohelová

ZSV, RJ iva.nohelova@gymkren.cz
P

Mgr. Igor Pánek

TV, Bi igor.panek@gymkren.cz

Bc. Alžběta Pospíšilová

M, Bi alzbeta.pospisilova@gymkren.cz

Dr. Tomáš Přidal, Ph.D.

VV, ČJL tomas.pridal@gymkren.cz
R

Mgr. Jan Rybnikář

NJ, D, ČJL jan.rybnikar@gymkren.cz

PaedDr. Lenka Ryšavá

Bi, TV lenka.rysava@gymkren.cz
Š

Mgr. Veronika Šašinková

NJ veronika.sasinkova@gymkren.cz

Bc. Terezie Šťastná

M, Ch terezie.stastna@gymkren.cz
S

Ing. Dominik Steinhauser

IVT dominik.steinhauser@gymkren.cz

Mgr. Ondřej Suchánek

M, F ondrej.suchanek@gymkren.cz
Š

PaedDr. Josef Šuler

TV, Z josef.suler@gymkren.cz
S

Mgr. Aleš Svoboda, PhD.

AJ, ČJL, ZSV ales.svoboda@gymkren.cz
T

Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

HV, ČJL milena.tomanova@gymkren.cz
V

Ing. Dagmar Valášková

IVT dagmar.valaskova@gymkren.cz

Mgr. Jana Vránová

AJ jana.vranova@gymkren.cz
W

Mgr. Marek Waldhans

IVT marek.waldhans@gymkren.cz

Mgr. Veronika Waldhansová

ČJL, HV veronika.waldhansova@gymkren.cz

Další pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Samuela Chloubová

školní psycholožka samuela.chloubova@gymkren.cz

Dagmar Čižmářová Vůjtová

asistentka pedagoga dagmar.cizmarova.vujtova@gymkren.cz

Pedagogický sbor 2023

U nás se potkáte s učiteli, kteří mají různorodé zájmy.  Podílejí se na vysokoškolském vzdělávání.  Znají prostředí brněnských univerzit.  Věnují se svému oboru i mimo školu.  Neustále se vzdělávají a rozvíjí v řadě oblastí. Věnují se digitálním technologiím.  Jejich zájem o studenty nekončí se zvoněním a vždy jsou ochotni jim pomoct.  Naši učitelé jsou členové různých profesních a oborových sdružení, organizací a realizují projekty na krajské i (nad)národní úrovni. Jsou autory výukových a testových materiálů, podílí se na tvorbě učebnic. V případě potřeby jsou naši učitelé připraveni kvalitně provádět distanční výuku.  Mají zkušenosti s pedagogickou praxí v zahraničí. Jsou mezi nimi odborníci z praxe, rodilí mluvčí.

Provozní zaměstnanci

Irena Bílková

recepční

Tomáš Čagánek

údržbář

Veronika Čagánková

uklízečka

Vlasta Crhová

pracovnice výdeje obědů

Renata Gažiová

uklízečka

Miroslava Indráčková

školnice indrackova@gymkren.cz

Mgr. Jitka Jurčíková

recepční jurcikova@gymkren.cz

Jana Kárná

knihovnice, archivářka karna@gymkren.cz

Věra Koubová

pracovnice výdeje obědů

Renata Křečková

uklízečka

Natálie Lacková

uklízečka

Henrieta Marková

uklízečka

Jana Popovyčová

vedoucí výdeje obědů popovycova@gymkren.cz

Olga Sedláčková

hospodářka, účetní sedlackova.o@gymkren.cz

Vladimíra Štaralová

pokladní, PAM staralova@gymkren.cz

Jana Suchánková

pracovnice výdeje obědů

Pavla Tichá

uklízečka

Naše výjezdní setkávání