GDPR

Základní informace

V souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) zveřejňuje škola následující Informační memorandum ke zpracování osobních údajů, kterým se naše organizace řídí.

GDPR informační memorandum školy (aktualizace 1. 7. 2019)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: tel. 725 654 319, gdpr@jkaccounting.cz

 

Informace o pedagogické praxi studujících PdF MU pro zákonné zástupce žáků SŠ