Chcete podpořit naše gymnázium?

Nadační fond

Nadační fond byl založen na finanční podporu studentů Gymnázia Křenová. Příjmy tvoří finanční dary zejména od rodičů studentů gymnázia a přátel školy. Klade si za cíl svou činností všemožně podpořit a tím zároveň i zpříjemnit studium našich studentů gymnázia.

Členové Nadačního fondu

Předseda: Mgr. Hana Procházková

Členové: Mgr. Veronika Míčová, Mgr. Jan Rybníkář

Kam jdou vaše dary?

- na odměny maturantům za prospěch během studia
- na odměny extérním lektorům za workshopy a přednášky
- na odměny za účast studentů ve školním, okresním, krajském a národním kole olympiád a jiných soutěží (předmětové olympiády, sportovní soutěže, piškvorky a další)
- na nákup tonerů a dalšího materiálu, které mohou studenti využívat k tisku ve školní knihovně
- na stipendia pro studenty
- na dopravu na školní akce – exkurze, škola v přírodě, sportovní kurz, lyžařský kurz
- na pronájem sportovišť na sportovním kurzu
- na každoroční odměny pro všechny třídy

Při daru vyšším než 1000,- je možné poskytnout potvrzení o přijetí daru, který může být součástí daňového přiznání.

QR kód pro dar do NF v hodnotě 500,-

Vaše příspěvky zasílejte prosím na účet Nadačního fondu

č. ú.: 27-4040520287/0100

VS je osobní číslo Vašeho dítěte a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a třídu.