Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů

Povinný subjekt zveřejňuje informace o vnitřním oznamovacím systému v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.