Jsme aktivní.

Studentský parlament

Míváš spoustu nápadů a chceš se aktivně podílet na školním dění? Kandiduj do studentského parlamentu a pokus se s námi vymyslet, jak zlepšit život na Křence a jak školu aktivně zapojovat do světa okolo nás.

Jak?

Na začátku školního roku probíhají celoškolní volby, ve kterých si každá třída může zvolit z dobrovolných kandidátů až 2 zástupce*kyně.
Zástupci*kyně jsou jmenování do funkce ředitelem školy při slavnostním inauguračním obřadu (seznam členů).
Mandát pro zvoleného parlamenťáka*ačku platí jeden rok.
Parlament zasedá jednou týdně, v rámci standardního rozvrhu má speciální plovoucí hodinu, aby nikdo nezameškal příliš z jednoho předmětu.
Parlament se řídí svými stanovami, zástupci*kyně si také společně nastavují vlastní pravidla fungování.
Na parlament zpovzdálí dohlíží koordinátoři*rky z pedagogického sboru.
Na zasedáních zástupci*kyně přináší podněty od spolužáků*ček, vymýšlí a domlouvají projekty a hledají cesty, jak je realizovat.
Ve svých třídách potom informují o dění v parlamentu své spolužáky*čky a třídní učitele*ky.
V průběhu toho všeho se učí novým dovednostem a snaží se být prospěšní pro celé společenství naší Křenkafamily.

Proč?

Protože chceme být aktivní a navzájem se učit, že měnit věci kolem sebe je možné.
Protože chceme ovlivňovat prostředí, v kterém trávíme velikou část svého času.
Protože chceme podporovat naši kreativitu a schopnost hledat řešení.
Protože studentský parlament je skvělý prostor, kde se naučit spolupracovat, vyjednávat, plánovat, chybovat a z těchto chyb se učit.
Protože studentský parlament je skvělý prostor, kde se naučit něco o sobě, svých silných stránkách a oblastech, v kterých se chceme ještě posouvat.
Protože chceme propojovat a spolupracovat napříč třídami a ročníky
…a protože se spolu chceme mít fajn!