Jarní putování přírodou

Během měsíce května a června jsme se se třídami 2. A a 3. A vydali na několik botanických exkurzí. Třída 3. A navštívila workshop o mechorostech, kde jsme se seznámili se základními druhy mechů.

Další naše putování bylo již v přírodě. Během maturitních zkoušek jsme podnikli botanickou vycházku do Mariánského údolí v Brně, kde jsme se seznámili s místní flórou. Poznávali jsme nejběžnější byliny i dřeviny. Na konci exkurze na studenty čekala poznávačka druhů, které jsme cestou potkali a zasloužený odpočinek u místního rybníku.

Posledním místem, které jsme v rámci cvičení z biologie navštívili, byla Stránská skála, která je zajímavá nejen botanicky, ale také geologicky.

286186835_549365600155643_2942747046314418767_n    285667811_2321678074631014_6402286118043997687_n  285183681_417589973580686_8322618676925878966_n

 

284199233_974237783251297_5337570525403558612_n    286662962_418608030171445_8336625991876746424_n