24. 4. 2024

Martin Boček

Čím (ne)budu?

Simulace soudního líčení, pohled do nitra lidského těla či návštěva rádiové redakce. To a mnohem více si mohli studentky a studenti napříč všemi ročníky zažít v rámci dalšího ročníku Kariérního dne. 

Kromě osvědčených „stálic“ směli budoucí pracující zavítat i na místa dosud nenabízená, např. do hospice sv. Josefa v Rajhradě, kanceláře veřejného ochránce práv nebo zákulisí Moravské zemské knihovny. 

Setkání s profesemi v jejich reálném prostředí a prezentace pracovní každodennosti z úst samotných vykonavatelů představují unikátní příležitost, jak si pomoci (ne)rozhodnout směr svého budoucího povolání. Ti, kteří tak ještě neučinili, mají další rok o čem přemýšlet. 

Úplný přehled exkurzí letošního ročníku: 

 • FF MU – Historický ústav a Ústav českého jazyka
 • VUT - chemická fakulta (workshopy v laboratoři)
 • Finanční svoboda – hra 
 • Hospic sv. Josefa v Rajhradě
 • Exkurze v Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
 • Matematické hrátky s počítačem
 • SIMU – centrum LF MU
 • Experimenty z chemie na PřF MU
 • Exkurze na Právnickou fakultu MU
 • Exkurze v Kanceláři veřejného ochránce práv
 • FF MU – Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Sportovní redakce brněnského deníku ROVNOST
 • FSS MU – Rádio R&TV
 • Na den kurátorem Moravské galerie
 • Workshop nastavování cílů, hledání cesty l jejich naplnění a odkrývání svého potenciálu (koučovací přístup) s psychologem Petrem Vaňkem
 • Laboratoř buněčné diferenciace a Laboratoř biologické a molekulární antropologie
 • VUT – sportovní technologie
 • Fakulta architektury VUT
 • Jak vypadá práce se zrakově postiženými?
 • Jak se předpovídá počasí?
 • Špilberk očima muzejníka
 • Moravská zemská knihovna
 • Organizace Práh jižní Morava
 • Psychiatrická nemocnice
 • Divadlo Husa na provázku
 • Exkurze na Přírodovědeckou fakultu MU