Exkurze 1.B do Kralic nad Oslavou 29. 4. – Památník Bible kralické

Připojujeme drobnou ukázku, že výstup z exkurze může mít i poněkud neobvyklou podobu (následek čekání na vlak a hry „Kdo, jak, co, kde, s kým, proč“)…

Balbín
se nevyhnutelně
modlil k bohu
ve vlaku
s židem
protože chtěl ochránit knihtisk

TGM
špatně
namočil papír
v Německu
s T. G. Masarykem
protože to nikdo před ním neudělal

Paní průvodkyně
natírala inkoustem
v Ivančicích
Jana Blahoslava
protože mohla být jen katolická církev

Johann Gutenberg
pomocí knih
překládal bibli
v kostele
s Husem
protože se nudil

Johann Gutenberg
krasopisně
natíral barvou písmenka
v místní škole
s Komenským
protože z toho měli radost

Autor: Aleš Kubík