Bohatství Země – workshop Češkovice

Začátkem října byl zahájen druhý ročník multioborové soutěže Bohatství Země nazvaný „Energie, ekologie a moderní společnost“, který je zaměřen na téma zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Soutěž pořádá Ústav geologických věd, Katedra financí a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.

Naši školu reprezentují dva týmy:
2.D – K. Horáková, M. Bednářová, Š. Matoušek, V. Škrob, T. Vykouřil a F. Pospíšil
3.A + 1.B – J. Dokulil, V. Veselá, A. Provazník, V. Hlavačka a L. Mičánková

Studenti za sebou mají dvoudenní workshop v Češkovicích 12. – 13. října, který byl plný odborných přednášek seznamujících studenty nejen s problematikou zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Soutěžní týmy se dozvěděly, jak funguje metoda ukládání CO2 do horninového prostředí, jejímž účelem je snižování emisí tohoto plynu v ovzduší. Ekonomická část je seznámila s časovou hodnotou peněz a ukázala studentům, jak pracovat s financemi v projektech v delším časovém horizontu. Přednáškový cyklus zakončila sociální část, jejímž úkolem bylo představit studentům možné aspekty nesouhlasu okolí s plánovanou výstavbou hlubinného zásobníku oxidu uhličitého. Vzhledem k perfektnímu zvládnutí náročného programu workshopu byly jednotlivé týmy odměněny výletem na Býčí skálu, kde se seznámily s koloběhem oxidu uhličitého v praxi.

Nyní začíná jednotlivým týmům složitý úkol. Musí aplikovat získané vědomosti do konkrétních projektů na zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Na základě rozboru konkrétní situace musí navrhnout optimální řešení pro ukládání oxidu uhličitého a obhájit ho před odbornou komisí. Nejde o jednoduchý úkol, ale z nadšení studentů na workshopu věřím, že naše týmy dobře zvládnou navrhnout ideální variantu a dokáží svým řešením předstihnout mnohé týmy z jiných středních škol!

IMG_20151012_160601.jpg IMG_20151012_160612.jpg IMG_20151013_091245.jpg IMG_20151013_134208.jpg IMG_20151013_134220 (1).jpg IMG_20151013_131135.jpg IMG_20151013_135700.jpg IMG_20151013_140820.jpg