Školní kolo chemické olympiády – kat. D

V pátek 6. února 2015 proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnili tři studenti z 2.A. Nejúspěšnější z nich byl Vojtěch Krusberský, který ve všech třech oblastech, ze kterých se ChO skládá (domácí část, praktická úloha, test), získal celkem 162 bodů. Vzhledem k tomu, že maximální hodnota získaných bodů je 170, jedná se opravdu o úctyhodný výkon!

Do městského kola chemické olympiády, které se bude konat 9. března 2015, postoupili všichni naši soutěžící, gratulujeme!!!

Výsledková listina:

  1. Vojtěch Krusberský 2.A  – 69,5 b 65,5 b 27 b      //162,0 b
  2. Jakub Dokulil 2.A –  63,5 b 45 b 26 b      //134,5 b
  3. Vendula Veselá 2.A – 50,5 b 51 b 29 b     //130,5 b