Základní školy opět v laboratořích našeho gymnázia

S novým školním rokem vstoupil přírodovědný projekt do své druhé poloviny. V rámci letošního školního roku se naši studenti podívají na řadu zajímavých exkurzí, poslechnou si poučné přednášky, ale setkají se v prostorách naší budovy i se žáky základních škol, kteří si k nám přijdou vyzkoušet svoje laboratorní dovednosti. Šikovní studenti ze třetích ročníků jsou k ruce vyučujícím biologie, chemie a fyziky a na vlastní kůži si zkouší, jaké to je, předávat svoje znalosti dál…

A v jakých termínech se můžeme na žáky ze základních škol těšit?

V průběhu října nás již navštívili ze ZŠ Bakalovo nábřeží, v listopadu ze ZŠ Šlapanice a v prosinci se můžeme těšit na žáky ze ZŠ Antonínská a ZŠ Bílovice.

Doufejme, že mezi „záklaďáky“ budou mít naše laboratorní cvičení stále tak dobrý ohlas jako dosud.