Obrazy i hudba na pokračování

Jistě jste si všimli, že u vstupu do školních šaten jsme minulý týden nainstalovali barevný obraz.
Jedná se o dílo Jakuba Novotného a Davida Pavlovského z 2.D na téma Výtvarná transkripce hudby. Každý ze studentů si měl vybrat svou oblíbenou hudební skladbu a pokusit se o její výtvarný záznam, ať už prostřednictvím kompozice barevných ploch v rámci abstraktního zpracování nebo s pomocí dějové linky příběhu písně.
Nejzdařilejší z výkresů jsme potom vybrali pro barevné zpracování na sololit, takže vznikla velkoformátová akrylová malba (dokumentace postupu viz. fotografie 1 – 3).
Tímto obrazem však série hudebních přepisů nekončí – v současné době chystáme další malbu podle námětu  Anny  Zoufalé z 1. D (viz. foto číslo 4) a i nadále chceme na tomto cyklu postupně pracovat, abychom tak na pokračování zaplnili vhodná prázdná místa v budově školy obrazy i hudbou.