20. 6. 2024

Žaneta Marvanová

KRAJINA - ČLOVĚK - CIVILIZACE

KRAJINA - ČLOVĚK - CIVILIZACE  

 Studenti výtvarného oboru třídy 2. E se v hodinách estetické výchovy celý školní rok věnovali tématům, jež propojují výtvarnou kulturu s kontroverzními společenskými a ekologickými otázkami. Na naší společné cestě od nejrůznějších výtvarných studií krajiny a utváření uměleckých děl z přírodnin, přes využití „odpadního” materiálu nebo malbu na tělo hennou, jsme se dostali k propojení architektury s krajinným prvkem a dokonce až k udržitelnosti v architektuře. Prošli jsme během školního roku celkem deset zastávek, tedy deset témat. Pohlédli jsme na výtvarná umění z perspektivy udržitelnosti nebo jsme hledali výtvarné prostředky, jimiž může umělec reagovat na soudobé společenské, ekologické a ekonomické výzvy. 

Level 1 Malovati přírodou. Malba krajiny přírodními barvami ze zeleniny. 

Level 2 Land art 🌿 „Jen" listy, větve, kamínky a lidská kreativita.

Level 3 Fantaskní krajina. Tou nejrozsáhlejší krajinou je naše fantazie…

Level 4 Asambláž a origami. Zkusili jsme kreativně využít použitý papír a další materiály. 

Level 5 Lidský dotek. Kresebná studie lidské ruky, jež vtiskuje krajině specifický ráz. 

Level 6 Byl jednou jeden člověk. Kresba lidské postavy v pohybu.

Level 7 Body painting. Lidské tělo jako ekonomicky a ekologicky výhodná „podložka“ aneb dočasné „tetování“ hennou.

Level 8 Zátiší naší společnosti. Výtvarné úvahy nad nešvary a nebo výzvami naší civilizace.

Level 9 Vilová čtvrť v Černých polích. Architektura v zahradách. 

Level 10 Udržitelná architektura. Návrh stavby s přihlédnutím k principům udržitelnosti. 

Na cestě od krajiny k civilizaci jsme sledovali především jejich citlivé propojování nebo jsme se odhodlali výtvarně vyjádřit k nejrůznějším společenským a ekologickým fenoménům. Naši mozaiku aktivit doplnila kresba v plenéru, vyřezávání z dýní, architektonická procházka městem nebo návštěva výstavy Evy Kmentové, která experimentovala s materiály a lidské tělo vnímala jako krajinu. 

Naše společné hodiny výtvarné výchovy byly naplněny úžasnou kreativitou a hlubokými rozhovory na zmíněná témata. Studentům nechybělo nadšení, sami přicházeli s mnohými variacemi projektu a posouvali jej tak do dalších rovin. Bude nám proto potěším, když si fotografie z průběhu naší tvorby a výběr z výsledků prohlédnete v galerii pod článkem. Snad k Vám pronikne aspoň závan příjemné tvořivé atmosféry, kterou jsme v hodinách výtvarné výchovy zažívali. :-)