29. 11. 2023

Tomáš Přidal

Návštěva výstavy Evy Kmentové v Domě umění

V rámci hodin výtvarné výchovy a maturitního semináře VV jsme navštívili výstavu významné české sochařky Evy Kmentové v Domě umění. Její dílo obsahuje realistické sochy, figurativní modernismus, neoavantgardní umění a strukturální abstrakci. Typická je práce s otiskem nebo odlitkem těla a citlivý přístup k užitému materiálu. Se zájmem jsme prošli část, která podrobně zaznamenává jednotlivá období života umělkyně. Prohlédli jsme si videa i fotodokumentaci monumentálních děl ve veřejném prostoru, kresby, objekty a ručně vyráběné šperky. Ve druhém patře nás zaujala instalace autorčiných figurálních soch a velkoformátových kreseb. Další exponáty přibližovaly posun osobního stylu umělkyně od figury k výtvarným znakům. Výstava představila rovněž díla, jež odrážejí sochařčiny životní zvraty. V závěru života se Kmentová potýkala se závažným onemocněním, kdy přistoupila k měkkým asamblážím papírových ústřižků s existenciálním přesahem myšlenky.  

Výstavu jsme zhodnotili diskusí v semináři. Tématem byla hranice vedoucí mezi zobrazováním konkrétních objektů a abstraktní malbou v kontextu současného umění. Výtvarná skupina třídy 2. E bude v hodinách VV reflektovat výstavu vlastní tvorbou papírových asambláží.

Fotoreport z výstavy v blogu: https://evakmentova.blogspot.com/

Autoři článku: Žaneta Marvanová, Tomáš Přidal