5. 11. 2009

Gymnázium Křenová

Výstava v Galerii Lužánky

    Od 3. do 31. 11. potrvá výstava studentských prací v Galerii Lužánky.    Když jsme začali pracovat na tomto projektu, posloužily nám jako inspirační zdroj zátiší z první poloviny minulého století (Picasso, Braque, Cezanne).Studenti měli tyto předlohy za úkol přetvořit v moderním duchu street-artu (umění veřejných prostranství). Výsledky jejich dvouměsíční práce ukazují, že od barevného nebo tvarového posunu se někteří z nich propracovali nejen k podobě dotýkající se i jiných žánrů (např. pop-artu, abstrakce, manga komiksu), ale především ke zcela vlastnímu pohledu na tuto tématiku. Základ každého zátiší – předmět – zůstal v jejich zpracování zachován, ať už ve svém původním významu nebo přenesený do výtvarného znaku – jako součást tagu či prvek rozsáhlejší kompozice.    Tak se nám podařilo dospět k přímé konfrontaci klasického moderního umění s žánrem, který jako by zůstával na okraji zájmu, přestože v něm lze často vystopovat vlivy nejrůznějších uměleckých disciplín.