25. 6. 2024

Tomáš Přidal

Návštěva výstavy Beyond the Sound v Domě umění

V hodinách výtvarné výchovy jsme s druhým ročníkem navštívili v Domě umění výstavu Beyond the Sound, která se soustředí na ukázky zvukového umění. Výstava mapuje spojitosti mezi zvukem, formou a prostředím s přesahy k současným biologickým, ekologickým a dalším vědeckým oborům.

Výmluvným příkladem je instalace Jaro v okrajové ledové zóně od norské umělkyně Jany Winderen, která věnuje zvláštní pozornost tvorům žijícím hluboko pod vodou nebo uvnitř ledu. Termín okrajová ledová zóna označuje ekologicky zranitelné pohyblivé pásmo mezi otevřeným oceánem a ledovcem. Zvukovým projevům organismů z této oblasti jsme naslouchali z pohodlných měkkých křesel. Instalace od portugalského umělce Gila Delindra, nazvaná Odolnost – korkový cyklus, představuje sérii skulptur z ohořelých kmenů korkového dubu, který patří k vysoce ohnivzdorným druhům stromů. Proto bývá vysazován jako nástroj proti požárům. Kmeny na podstavcích se otáčejí kolem své osy a ozvučené pruty, přebíhající po silných drážkách v kůře, přenášejí do reproduktorů sugestivní dunění. Kineticko-zvukový skleněný objekt Tekutá paměť od rumunské zvukařky Ioany Vreme Moser prezentuje počítačovou paměť, která je poháněna vodou a solí. Mohli jsme pozorovat, jak je po kontaktu s proudem vody spuštěn jednoduchý proces: systém registruje průtok vod, a tím si zapamatuje svůj předchozí stav. Ioana Vreme Moser zde vystavuje i další svou instalaci Minerální amnézie, zkoumající vznik a rozpad první křemíkové paměti, kterou bylo možné přemazat. Implozní komora od dvojice běloruských umělců Eveliny Domnitch a Dmitry Gelfanda ukazuje válcovitou nádobu s vodou, kterou procházejí vysokofrekvenční zvukové vlny způsobující implozi rozptýlených vzduchových bublinek. Tento modře prozářený objekt připomínal kosmický paprsek.

Výstava rozšířila naše poznatky v oblasti mezioborového umění, které pracuje s postupy známými z disciplín jako akustika, fyzika, chemie nebo elektronika. Tento druh tvorby, oscilující mezi výtvarným uměním a hudbou, zažívá velký rozvoj díky dostupnosti zvukových technologií. 

Fotoreport v blogu: https://beyondthesoundd.blogspot.com/