23. 6. 2014

Gymnázium Křenová

Exkurze – ČOV Modřice

V pondělí 23. června 2014 jsme se se třídou 4.A v rámci enviromentální výuky vydali do Čistírny odpadních vod v Modřicích. Hned v prvních minutách nám bylo jasné, že tato exkurze nebude patřit mezi naše nejvoňavější zážitky. První čistírna pro město Brno byla uvedena do provozu v roce 1962, do nynější podoby byla přestavěna v roce 2003. Odpadní voda zde prochází několika čistícími stupni. V mechanickém stupni voda proteče lapákem štěrku a česly. Zde jsme mohli  vidět, co všechno do čistírny přitéká - od zbytků zeleniny přes vlhčené ubrousky až po kuriozity jako dětský kočárek, nebo i lidské tělo (to jsme ale naštěstí neviděli). Z česel se voda přečerpává do stupně biologického a potom do kalové linky, kde se kal obřími stěrkami stírá z povrchu vody. Podívali jsme se také do sušírny kalu, kde byl zápach asi největší a nutno podotknout, že 12 hodinové směny v takovémto prostředí musí být velmi náročné. Vyčištěnou vodu je možné vypustit zpět do řeky Svratky, aniž by hrozilo její znečištění.

Exkurze trvala bez mála dvě hodiny, ale rozhodně se nejednalo o ztracený čas, protože nyní si všichni budeme dobře uvědomovat, že odpadní voda není odpadkový koš a všechno, co do ní přidáme, se musí v Modřicích vyčistit. Pan průvodce byl docela šprýmař a na konci prohlídky nás seznámil s jejich mottem: "Vaše ho*na, naše radost".

Bára Mikšátková – 4.A