16. 10. 2017

Gymnázium Křenová

Třídní schůzky 7. 11. 2017

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky našeho gymnázia, které se budou konat v úterý 7. listopadu 2017 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy.

V době od 16:00 do 19:00 se budou konat řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o. Informace o kandidátech naleznete zde.

Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy