16. 11. 2017

Gymnázium Křenová

Žáci ze ZŠ Antonínská opět v laboratořích našeho gymnázia

Letošní školní rok je posledním rokem, kdy nás budou navštěvovat žáci ze základních škol. Přírodovědný projekt skončil v roce 2015 a pomalu se naplňují cíle, které jsme se zavázali plnit i tři roky po skončení projektu.

Dne 16. 11. 2017 navštívilo naši školu 28 žáků ze ZŠ Antonínská. Spolu s dětmi přišly i paní učitelky, které vyučují přírodní vědy. S nadšením vždy přivedou zvídavé žáky, neboť jejich škola nedisponuje žádnými laboratořemi. Děti byly rozděleny na tři skupiny a postupně se vystřídaly v laboratořích biologie, chemie a fyziky. Experimenty byly připraveny tak, aby korespondovaly s výukou v osmém ročníku. V biologii se jednalo o pokusy se zařízením ISES, které jsou koncipovány k právě probírané látce biologie člověka. Ve fyzice dominovaly jednoduché stroje, kladka, páka a nakloněná rovina. Rozdělit směs písku a modré skalice se v chemické laboratoři nakonec podařilo i bez kouzelných Popelčiných holoubků. Stačilo trochu znalostí o rozpustnosti látek a dělení směsí.

Doufáme, že si děti kromě vyplněných pracovních listů odnesli i příjemný studijní zážitek. Možná, že se s někým z nich za dva roky setkáme… :-)