21. 6. 2018

Gymnázium Křenová

KVÍZ: Znáte Gymnázium Křenová a jeho okolí?

Každý, kdo delší dobu dochází (nebo docházel) do naší školy, by ji měl znát. Ve 111 letech její historie se však najde i něco nového, nebo něco, co překvapí i zkušenější. Pokud si chcete ověřit, jak jste na tom se znalostmi vy, zkuste si následující kvíz:

1. V hlavní budově naší školy se mezi přízemím a prvním patrem nachází pamětní deska, která připomíná prvního ředitele. Právě tento člověk vymohl ještě za Rakouska-Uherska, že byla postavena nová budova. Jmenoval se: a) František Šujan b) Alois Zavřel c) Jan Slavík d) Václav Jeřábek

2. Po kom z našich bývalých učitelů je pojmenovaná jedna z brněnských tramvají? Tento člověk se zasloužil nejen o rozvoj školy, ale i brněnského života a folkloru. Byl to: a) Dr. Josef Podpěra b) Dr. Hugo Traub c) Dr. Josef Trávníček d) Dr. Karel Čupr

3. Naproti naší škole stojí červený dům, kolem kterého chodí většina z nás do školy. Už před 100 lety v něm sídlila rodina se stejným jménem. Tehdy se na rohu ulic Štěpánská a Křenová vyráběly boty. Dnes je na adrese Štěpánská 2 / Křenová 34 prodejna elektroniky, kterou provozuje pan: a) Krejčiřík b) Kačírek c) Kacafírek d) Kačmařík

4. Naše škola slaví v tomto roce 111. výročí, ale její hlavní budova je mladší. Před kolika lety byla dokončena? a) 102 lety b) 104 lety c) 106 lety d) 108 lety

5. Fasáda gymnázia je památkově chráněná, ale tím se dostala ochrana i jazykové chybě na ní uvedené. Původní záměr štukatéra bylo napsat ANNO DOM. (zkratka léta Páně). Kvůli chybě ale spojení změnilo význam. Bez jednoho „n“ je totiž latinské slovo „ano“ 6. pádem českého slova: a) kachna b) řiť c) tur d) koleno

6. Ve škole se nachází karyatida. Je to: a) technologie vřetenového schodiště – KariatidaTM b) ornamentální motiv na fasádě c) jedna z historických lamp na schodišti d) jedna ze dvou soch na dvoře

7. V roce 1951 poskytla Křenová 36 útočiště jinému gymnáziu. Bylo to gymnázium: a) německé b) francouzské c) anglické d) ruské

8. Který studijní obor nebyl v roce 1985 nabízený na našem gymnáziu: a) elektrotechnika b) technická chemie c) stavebnictví d) ekonomika a organizace

9. Na naší škole nikdy nevycházely tyto noviny? a) Průkopník b) Slovan c) Blesk d) Křenění

10. Který známý čert se u nás učil: a) Ondřej Vetchý b) Yveta Blanarovičová c) Jiří Dvořák d) Karel Heřmánek

11. Gymnázium Křenová má zápis v České knize rekordů. V roce 2011 se tehdejší třída 3. D4 stala držitelem rekordu za: a) největší skládanku z papíru – origami b) největší do dřeva vypálený blesk c) nejdelší spojovanou účtenku d) největší nápis z lidí držících lampiony

12. Naše škola tvoří architektonicko-urbanistický celek s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, přilehlou farou a základní školou na Křenové ulici. Všechny tyto stavby byly vybudovány ve stylu: a) historismu b) secese c) klasicismu d) funkcionalismu

13. Jak zní přesný název našeho ústavu? a) Gymnázium Křenová, Brno, příspěvková organizace b) Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace c) Gymnázium Křenová, příspěvková organizace d) Gymnázium Brno, Křenová 36, příspěvková organizace

Výsledky testu.

Autorka: Veronika Mačátová