15. 1. 2020

Gymnázium Křenová

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 a další informace k průběhu přijímacího řízení byly zveřejněny ZDE.

Důležité upozornění: V důsledku změny systému financování regionálního školství není možné od 1. ledna 2020 financovat nepovinné předměty ze státního rozpočtu. Tato změna se na naší škole týká především bezplatné přípravy na zkoušky DSD, která byla nabízena pro šestileté i čtyřleté studium. Z důvodu nedostatečného pokrytí finančních prostředků potřebných na tuto výuku byl ředitel školy nucen omezit přípravu na DSD pouze na šestileté studium. Od školního roku 2020/21 tedy nebude bezplatná příprava na DSD nabízena ve čtyřletém oboru. Předpokládáme, že příprava na DSD ve čtyřletém studiu bude na naší škole nabízena obdobně, jako příprava na FCE, tj. jako placená služba zajišťovaná školou a jejími pedagogy. Předpokládaná výše kurzovného bude cca 2.500 Kč na školní rok.