25. 5. 2020

Gymnázium Křenová

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštovní přepravou v pátek 22. 5. 2020. Elektronická verze pozvánek byla rozeslána v pondělí 25. 5. 2020. Pozvánka obsahuje:

  • Informace o místě a času konání zkoušek
  • Kritéria přijímacího řízení (zde)
  • Organizační pokyny Gymnázia Brno, Křenová, p. o., pro konání přijímacích zkoušek v roce 2020 - zde (pdf, 367 kB)
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - zde (pdf, 254 kB)
Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží ti uchazeči, kteří naši školu uvedli na přihlášce na prvním místě. Uchazeči, kteří uvedli naši školu na druhém místě, obdrží pouze kritéria přijímacího řízení a číselný kód, pod kterým naleznou své výsledky ve výsledkové listině.