18. 5. 2021

Gymnázium Křenová

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů o studium budou zveřejněny v pátek 21. května 2021 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v pátek 21. 5. 2021 a v pondělí 24. 5. 2021 mezi 7:00 a 17:00. Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v pátek 21. 5. 2021 a v pondělí 24. 5. 2021 mezi 7:00 a 17:00. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 25. 5. 2021 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Více informací najdete na: https://www.gymkren.cz/studium/prijimaci-rizeni/informace-k-prijimacimu-rizeni/