19. 5. 2022

Gymnázium Křenová

Výsledky přijímacího řízení 2022/23 - náhradní termín

Výsledky uchazečů o studium byly zveřejněny  19. května 2022 v 11:00 na vývěsce u recepce školy a ve 11:00 na webových stránkách školy.

Čtyřleté studium - náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium (náhradní termín).

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Šestileté studium - náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení pro šestileté studium  (náhradní termín).

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně  v pátek 20. 5. 2022 a pondělí  23. 5. 2022 mezi 7:00 a 15:30. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 24. 5. 2022 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Více informací