GLOBAL COMMUNICATION FESTIVAL 2014

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme se studenty 1. C zúčastnili komentované prohlídky, která proběhla v rámci projektu Global Communication Festival. Cílem tohoto mezinárodního festivalu otevřeného umění je možnost zahrnout do jeho procesu a vzniku jak obecenstvo, tak i okolní prostředí. Díky divákově spolupráci na procesu svého vzniku není otevřené umění lhostejné k sociálním vazbám a zapojuje všechny bez ohledu na preference a vkus. Tento angažovaný proces vytváří z diváka umělce a určuje další směr, kterým se bude umělecká akce vyvíjet. S ohledem na tyto skutečnosti a programové předpoklady dochází k převrácení schématu většiny festivalů – umělec přestane být někým privilegovaným, stává se hnací silou, iniciátorem otevřené situace a o dalším směřování a průběhu rozhodují diváci.

 

Vyslechli jsme výklad obou kurátorů festivalu – Františka Kowolovského a Bartosze Łukasiewicze, potom studenti obdrželi kartičky s úkoly, které mohou skupinově splnit a výsledek zaslat na emailovou adresu festivalu, aby jejich práce mohly být vystaveny. Nakonec jsme se podíleli na velké nástěnné malbě, jejímž prostřednictvím zanechávají ve výstavní síni svá výtvarná sdělení studenti z různých brněnských škol.