6. 5. 2024

Libor Cupal

Hudební zážitek a pomoc druhým

V tomto duchu se nesl Jarní koncert, který náš pěvecký sbor uspořádal už potřetí. Přes sedm desítek zpěváků, a to z řad studentů i učitelů, se 24. dubna 2024 sešlo v prostorách Červeného kostela na Komenského náměstí, aby vzpomnělo, co strašného stále trvá kousek na východ od nás. Z toho večera se jistě každému vybaví několik silných okamžiků.

Maiia, studentka 1. D, která do Brna přišla na začátku války z Kyjeva, o sobě, svém osudu a své nekončící naději napsala několik řádků, které na úvod koncertu přednesla naše sbormistryně Veronika Waldhansová. Slova… Věty... Ale příběh za nimi tak silný… Dotkl se srdce každého v kostele. 

Na dojemný proslov Maii navázal sbor několika duchovními skladbami, které se v akustice kostela skvěle nesly. Světskou část programu zahájil sbor učitelů z ochozu kostela poselstvím, že všechno přemáhá láska. Skrze milostné příběhy v lidových písních jsme se dostali od nás přes Řecko až do africké savany, kde jsme se spolu s publikem a písní ze Lvího krále stali součástí jednoho velkého koloběhu života...  

Když se koncert chýlil ke konci, zazpívala Maiia píseň, kterou pro tuto příležitost složila, a sama se doprovodila na klavír. A potom s celým sborem zazpívala svou národní hymnu. 

Na dobrovolném vstupném jsme letos vybrali krásných 18 tisíc korun, které poputují na sbírkové konto Člověka v tísni SOS Ukrajina. Děkujeme všem, kteří přišli, přispěli a byli tam s námi. Těší nás, že neděláme radost jenom hudebním zážitkem, ale dokážeme spojovat lidi pro dobrou věc.

Adéla Borkovcová, 5. A