19. 6. 2024

Tomáš Přidal

Návštěva výstavy Dagmar Hochové v Moravské galerii

V závěrečném maturitním semináři výtvarné výchovy jsme navštívili v Moravské galerii retrospektivní výstavu Dagmar Hochové (1926-2012), české portrétní, dokumentární a reportážní fotografky. Dagmar Hochová spolupracovala s časopisy a nakladatelstvími pro děti (např. Albatros) a také v jejím uměleckém díle převládá téma dětských figurálních kompozic.

Studenti se seznámili s nejznámější částí její tvorby, fotografiemi dětí, které jí byly vždy partnery. Sledovala jejich přirozenou nenucenost a sama se podílela na vytváření podnětů k projevům zachyceným na černobílých snímcích.
Dagmar Hochová si vybírala pro své fotografie neotřelé náměty a zachycovala bezprostřední okamžiky života. Pracovala bez blesku a umělého osvětlení, nearanžovala své objekty podle osvědčených kompozičních pravidel. Nejdůležitější pro ni bylo podat autentické svědectví o lidech v různých prostředích a situacích.

Výstava zahrnovala i portréty a momentky známých českých osobností, jako byl dramatik a prezident Václav Havel, básník Jaroslav Seifert nebo malíř Mikuláš Medek.

Studenti se mohli přesvědčit o tom, jak výrazně toto fotografické dílo vystupovalo z tehdejší dobové tvorby. Dagmar Hochová nepolevovala v hledání a odkrývání prchavých chvilek, které vdechovaly jejím fotografiím nesmrtelnou černobílou duši.

Fotoreport v blogu: https://dagmarhochovaretrospektiva.blogspot.com