18. 6. 2024

Martin Boček

Republikový úspěch maturantky z dějepisu

V Hradci Králové proběhlo v polovině června celostátní kolo 53. ročníku dějepisné olympiády, zaměřené na každodennost ve středověku. 

Po krajském úspěchu se Nicol Putnové ze 4. C naskytla možnost reprezentovat naši školu i v celostátním kole. Rozhodování nebylo úplně jednoduché, protože se termíny odevzdání potřebných úkolů kryly s maturitními zkouškami. Nicol se ale rozhodla příležitost, jež se nenaskytuje každý den, využít a vyzkoušet si celostátní klání. 

Kromě písemného testu musel každý účastník sepsat odbornou práci, v níž měl představit a kriticky zhodnotit libovolný pramen středověkého původu. Nicol na rozdíl od ostatních soutěžích zvolila poměrně netradičně nález keramického koníka z brněnské Josefské ulice datovaný do 13. století. Plastika představuje unikátní svědectví o dětství v dobách tak vzdálených od současnosti. Zpracování práce a následná prezentace odbornou porotu zaujaly natolik, že se Nicol dělila o 1. místo. 

Po připočtení výsledků z testu se celkové umístění ještě o jednu jedničku rozšířilo, přesto se jedná o značný úspěch. Načerpané zkušenosti, navázané kontakty a čas strávený v krásných královehradeckých kulisách jsou cenou mnohem důležitější. 

(na obrázcích je možné vidět repliky koníků i s dřevci a jejich zobrazení v Trachtenbuch Mathhäuse Schwarze z Augsburgu z 1. pol. 16. století)