17. 6. 2024

SOČky

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je oslavovanou, ale i proklínanou soutěží. Chválí ji ti, kteří se vrhnou do vědeckého bádání a dostanou se do laboratoří výzkumných ústavů a vysokých škol. Méně nadšeni bývají ti, kteří se do práce pustí, protože to je podmínkou jejich semináře. Přesto i z těch, kteří z počátku nejsou moc motivováni, se rekrutují úspěšní řešitelé.

Práce na SOČkách začíná vlastně už na jaře druhého ročníku. V té době je nutné si vybrat téma a najít školitele nebo odborné pracoviště, které studenta vezme pod svá křídla. Soutěží se v osmnácti oborech. Do ledna dalšího roku musí účastníci biologického semináře a někteří další zájemci vypracovat práci o minimálně dvaceti stranách, která má teoretickou, ale i praktickou část. Úroveň děl je často velmi překvapivá a ty nejlepší dosahují kvality bakalářských prací. Je radost sledovat různorodost a množství výtvorů. Letos se na naší škole této soutěže zúčastnilo 45 studentů.

Do vyšších kol jich dostane jen pár, protože konkurence je vysoká.  V tomto roce se v okresním kole nejvíce dařilo Adéle Borkovcové z 5. A, která získala 3. místo. Mnozí další však postoupili do krajského kola i z nižších míst, ale i tak byli úspěšnými řešiteli.

I v krajském kole jsme měli hojné zastoupení. Mezi nejúspěšnější patří 1. místo v oboru biologie pro Jana Maňouška z 5. A, který se věnoval invazním druhům v oboru biologie a 3. místo v oboru zemědělství pro Jiřího Sukovatého z 3. B s prací o pesticidech a metodách, jak je odstranit z plodů. Oba postoupili do celostátního kola a na jejich výsledek se moc těšíme.

Nebyli ale jediní, kteří uspěli. Někteří sice nebyli na příčkách vítězů, ale odnesli si z krajského kola list s potvrzením úspěšného řešitele. Patří mezi ně Anna Janíková z 5. A za obor fyzika, Lucie Jurečková z 3. B za zdravotnictví, Adéla Šamšulová ze 3. B a Anna Bártová ze 4. C za biologii, Zuzana Urbanová ze 3. B a Adéla Borkovcová z 5. A za obor ochrana životního prostředí.

Úspěch v SOČ přináší všem oceněným pár důležitých bodů pro přijímací zkoušky na vysokou školu a pro některé i přímo přijetí na vysněnou školu bez přijímacích zkoušek.

Mgr. Veronika Mačátová