21. 5. 2024

Gymnázium Křenová

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na 6leté gymnázium

V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 do oboru vzdělání 79‑41‑K/61 Gymnázium (šestileté studium).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 3.

Kriteria-G6-PZ-2024-2.kolo.pdf