17. 4. 2024

Tomáš Přidal

Návštěva výstavy Druhá tvář Brna

V hodinách výtvarné výchovy jsme se studenty druhého ročníku navštívili výstavu Druhá tvář Brna v Muzeu města Brna na hradě Špilberk. Expozice představila čtyři významné německé malíře, kteří se narodili v osmdesátých letech 19. století v Brně nebo v něm od útlého věku vyrůstali. Bruno Beran, Gustav Böhm, August Potůček a Hans Friedrich Wacha byli vrstevníky známých výtvarníků jako například Jaroslav Král, Antonín Procházka nebo Emil Filla. Své dětství trávili v okolí ulice Křenová. Tuto historickou tvář Brna jsme mohli obdivovat i na jejich výtvarných pracích, které zachycovaly dobovou podobu města a jeho atmosféru. Všichni čtyři malíři byli nadějnými brněnskými umělci, studovali ve Vídni a cestovali po Evropě. Výstava přinesla i jejich malby a kresby z cest, takže jsme mohli vidět například obrazy Benátek nebo přímořských krajin.

Výstava nám poskytla názornou ukázku realistické krajinomalby, podobizny i fantazijní tvorby, bylo zde možné poprvé vidět dvanáct velkoformátových obrazů Bruno Berana, které byly teprve před nedávnem restaurovány. Bruno Beran na počátku dvacátého století navštěvoval v Giverny malíře Claudea Moneta a tak jeho díla získala typický impresionistický rukopis.

Gustav Böhm podnikal exotické cesty po Egyptě a Palestině, maloval městské scenérie a tzv. veduty (topograficky přesné malířské záznamy výseku krajiny s bočním pohledem na město), ale pracoval i na dámských portrétech. August Potůček, původním povoláním učitel kreslení, se věnoval malbě žánrových obrazů a také restaurování (fresky u minoritů v Brně, malby a oltářní obrazy v moravských kostelech a zámcích). Hans Friedrich Wacha, malíř, kreslíř, sochař, rytec a básník, vytvořil řezbářskou výzdobu poddůstojnické jídelny hradu Špilberk, která od roku 1964 sloužila jako legendární hradní restaurace a vinárna.  Wachovy řezby na dřevěných trámech a obkladech pomáhají evokovat interiér rytířského sálu středověkého hradu.

Pro studenty, kteří každý den procházejí ulicí Křenovou do našeho gymnázia, byl zajímavý i panel s bohatou fotodokumentací zachycující místa, kde se malíři pohybovali ve svém dětství. Oblast jejich poznávání města se rozkládala od ulice Mlýnská po ulici Divadelní. Mohli jsme se tak na okamžik nechat unášet proudem historie provázejícím odkaz dávných umělců až do současnosti.