9. 4. 2024

Gymnázium Křenová

Návštěva ústavního soudce Jana Wintra

Návštěva ústavního soudce Jana Wintra

Dne 29. 2. 2024 se na Gymnáziu Křenová v Brně konal v rámci Ekonomicko-politicko-mediálního semináře (EKO-POL-MED) významný okamžik – návštěva prof. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR.

Cílem jeho návštěvy byla beseda se studenty tohoto semináře a s dalšími zájemci z řad studenstva i učitelstva našeho gymnázia. Interaktivní diskuse byla rozčleněna do čtyř tematických bloků, jež nabídly účastníkům diskuse hlubší vhled do práce a role Ústavního soudu ČR.

V rámci prvního bloku se soudce Jan Wintr představil a sdílel i osobní příběh, jak se dostal k právu. Druhý blok byl věnován Ústavnímu soudu ČR jako instituci. Účastníci se dozvěděli o jeho postavení v českém právním řádu, jeho pravomocích a vytíženosti. Tento blok byl obohacen o edukační prvky, které rozšířily znalosti o fungování tohoto významného orgánu. Ve třetím bloku se diskuse stočila ke jmenovacímu procesu ústavních soudců a soudkyň. Soudce Jan Wintr odpovídal na otázky týkající se jeho cesty k pozici ústavního soudce, procesu jmenování a roli Ústavního soudu v ochraně lidských práv a právního státu. Poslední blok nabídl posluchačům jedinečnou příležitost položit ústavnímu soudci libovolné otázky.

Tato inspirativní návštěva ukázala, že právo nemusí být pouhou součástí každodenního života, ale může být i zdrojem radosti a inspirace.

Jan Zahradníček