12. 3. 2024

Gymnázium Křenová

Návštěva premiéra Petra Fialy

NÁVŠTĚVA PREMIÉRA PETRA FIALY
Podobně významnou návštěvu naše škola pamatuje snad naposledy v roce 2010, kdy nás u příležitosti stého výročí založení školy navštívil prezident Václav Klaus. O to více mnohé překvapilo a možná i potěšilo, že se paní profesorce Hákové Žítkové povedla sjednat návštěva premiéra Petra Fialy přímo na Gymnáziu Brno, Křenová.
Programem návštěvy byl jediný bod – a to diskuze se studenty. I když se týkala primárně studentů ekonomicko-politologicko-mediálního semináře (EKO-POL-MED), zbývalo pořád mnoho místa pro zástupce studentského parlamentu, kantory i studenty, kteří se prostě jen zajímají o politiku a nebojí se o ní diskutovat.
Odpoledne 4.3. se tedy začala plnit rozlohou největší třída našeho gymnázia 3.C, bývalá takzvaná Síň tradic, zvědavými posluchači. Kolem půl třetí již vcházel do třídy za doprovodu pana ředitele a paní profesorky Žítkové pan premiér. Po krátkém úvodním slově paní profesorky přišla na řadu samotná diskuze, která byla rozdělena do dvou částí. 45 minut pokládali panu premiérovi otázky studenti Prokop Černoušek a Jan Kratochvíl, kteří jsou účastníky již výše zmíněného semináře EKO-POL-MED. Spektrum otázek mířilo do oblastí jako je životní prostředí či zahraniční politika a záležitosti EU. Čas ale zbyl i na otázky trochu osobnější – jako například, které místo má pan premiér v Brně nejraději či co ho vedlo k tomu stát se politikem.
30 minut pak zbývalo na část druhou, kdy dotazy na pana premiéra směřovaly již přímo z přihlížejícího publika sestávajícího se z přibližně 80 studentů a kantorů. I v této části byly otázky velmi zajímavé a týkaly se ať už manželství pro všechny nebo politického vývoje na Slovensku.
Pan premiér k závěru poděkoval za dobrou diskuzi a ujistil nás, že na naší škole se mu líbí přinejmenším stejně hezky jako na jeho alma mater, tj. Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše.
Jan Kratochvíl