29. 2. 2024

Tomáš Přidal

Součty a rozdíly, návštěva výstavy v Domě umění

V rámci maturitního semináře dějin umění a se skupinami výtvarné výchovy prvního a druhého ročníku jsme navštívili výstavu Součty a rozdíly v Domě umění. Expozice představuje dva průkopníky vizuálního uměleckého směru videoart Steinu a Woodyho Vašulkovy. Doplňuje ji experimentální tvorba Garryho Hilla, zástupce druhé generace inovátorů elektronického obrazu. Studenti viděli ukázku práce se záznamem digitální i analogové kamery a také jeho spojení s klasickými výtvarnými obory. Přesvědčili se o tom, že termín video je oprávněně součástí názvu tohoto směru. V počátcích disciplíny byly využívány především elektronické videonahrávky a také metoda tzv. video processingu, způsobu zpracování obrazu, který využívá video filtry a hlavními vstupními a výstupními signály jsou video soubory nebo toky videa.

Návštěva výstavy byla instruktivní výpravou do šedesátých let dvacátého století, kdy tvůrci posouvali hranice klasického výtvarného umění prostřednictvím tehdy objevených technik a postupů. Studenti si vyzkoušeli interaktivní filmový a zvukový objekt Garryho Hilla s nainstalovanými mikrokamerami, kterými mohli snímat svůj obraz.  Největší pozornost věnovali instalaci měnící se projekce oceánu od Steiny Vašulkové, která na ně zapůsobila přesvědčivou silou pohybu mořských vln.

Výstavu jsme v následné debatě zhodnotili jako jedinečnou možnost seznámit se s novou podobou kreativního pojetí díla na pomezí umění a technologie. Videoart jsme tak zařadili mezi umělecké směry zastávající významné místo v mnohotvárném uspořádání vývoje tvůrčího procesu. 

Fotoblog z výstavy: https://soucty.blogspot.com/