31. 1. 2024

Renáta Fojtová

Exkurze do laboratoří PřF UPOL

Ve čtvrtek 25. 1. 2024 jsme se se studenty semináře z chemie vydali na cestu do nedaleké Olomouce. Na přírodovědecké fakultě na nás čekaly dvě profesionálně vybavené laboratoře. Rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupina v jedné z laboratoří zkoumala, jak lze dokázat přítomnost některých látek či iontů ve sloučeninách. Druhá skupina se pokusila stanovit množství kofeinu v čerstvě uvařené kávě. Vyzkoušeli jsme si mravenčí práci s analytickým přístrojem a následnou analýzu získaných dat. Po ukončení cvičení jsme se odměnili za dobrou práci v místní kavárně zákuskem a příjemnou společností.

Těšíme se na další dobrodružství, která nás v semináři společně čekají.

Za chemii Renáta Fojtová