3. 12. 2023

Tomáš Přidal

Výtvarné řešení prostoru školní jídelny

Výtvarná výchova připravila nové řešení stěn jídelny. Výtvarné práce představují portréty strávníků. Téma je zpracováno  kombinovanými technikami na základě inspirace díly světových malířů (od realismu přes impresionismus až po pop-art). Kolorované kresby ilustrativního charakteru zachycují povahu prostředí, ve kterém se postavy nacházejí, a výrazy konzumujících. Cílem zadání bylo zdokonalit se ve znázorňování figury za stolem v určitém sklonu a procvičování kompozice předmětu a lidského těla v prostoru. Studentské práce byly následně vyfotografovány a upraveny pro velkoformátový tisk. V prostoru jídelny tak vyniknou kresebné linie a barevné detaily. Za výtvarnou výchovu přejeme všem strávníkům dobrou chuť.

Blog výtvarných prací: https://jidelna-vytvarnarealizace.blogspot.com/