8. 11. 2023

Gymnázium Křenová

Simulace Evropského parlamentu

Ve dnech 19. a 20. 10. 2023 jsme se Karolína Balejová, Tereza Boháčková, Klára Hanáková, Jan Kratochvíl a Kateřina Petrášová ze 4. B zúčastnili Simulace Evropského parlamentu, pořádané spolkem Mladí demokraté na Krajském úřadě v Brně.

Předem jsme byli rozděleni do frakcí Evropského parlamentu a také do jednotlivých výborů, všichni jsme si zvolili politickou frakci Obnovy Evropy, vyznačující se liberálním zaměřením a nacházející se uprostřed politického spektra. Dále jsme byli součástí výboru AFET, který obstarává zahraniční věci Evropského parlamentu. Jan Kratochvíl byl zvolen předsedou frakce Obnovy Evropy a Kateřina Petrášová místopředsedkyní AFETu. V průběhu obou dnů probíhala jednání uvnitř jednotlivých frakcí, kde jsme vždy probrali stanoviska naší politické frakce, a poté jsme je prosazovali v jednotlivých výborech. AFET si za své hlavní téma, na které jsme zpracovali usnesení výboru, zvolil Izraelsko-palestinský konflikt.

V pátek ráno se ujal slova hejtman Jan Grolich a po něm následovala poměrně rozsáhlá diskuse s europoslancem Marcelem Kolajou. Po závěrečných jednáních ve frakcích a výborech byla na řadě hlavní část této akce, a tím bylo závěrečné plénum. Frakcím byl přiřazen dle velikosti čas pro prezentaci jednotlivých postojů k projednávané problematice. Všichni jsme úspěšně naše stanoviska odprezentovali. Odměnou za odvedený výkon je pro Karolínu Balejovou a Terezu Boháčkovou zájezd do Bruselu a návštěva Evropského parlamentu letos v prosinci. Akci jsme si velmi užili a v budoucnu znovu přemýšlíme o účasti na nějaké obdobného formátu.