8. 10. 2004

Gymnázium Křenová

Výlet do Polska

    Když nám bylo nabídnuto zúčastnit se výměnného pobytu se studenty ze Štětína, mnozí možnost nevyužili. Naše malá čtrnáctičlenná skupina odvážných tedy 19. září absolvovala dlouhou cestu vlakem na týdenní pobyt do neznáma.     Na nádraží nás již plni očekávání vítali polští studenti. Rozdělili jsme se a rozprchli do hostitelských rodin, kde jsme strávili zbytek dne vzájemným seznamováním. Druhý den nám naši zahraniční přátelé ukázali svoji školu a seznámili nás s tamními zvyky nejen na škole, ale i v přilehlém okolí. Večer jsme se vydali za poznáním nočního života v Polsku. Navštívili jsme místní diskotéku, kde se nám velmi líbilo. Už v šest hodin ráno jsme nastoupili do autobusu a odebrali se na cestu do nejstarší původní vesničky- Biskupin. A navečer nás ještě čekala návštěva starobylého města Poznaň. Večer jsme všichni spokojeně ulehli do postelí, ale tentokrát ne v hostitelských rodinách. Čekali nás čtyři nabité dny v přímořském kempu v Podgrodzie. Zdálo se nám, že čtyřiadvacet hodin denně nám nemůže stačit na stihnutí všech připravených aktivit. Počínaje paintballem, celodenním výletem lodí po moři, řadou sportovního vyžití a konče zpracováním mnoha projektů zaměřených na Evropskou unii a němčinu. Do našich hostitelských rodin jsme se vrátili až na poslední den.     Z Polska jsme přijeli sice unaveni,ale plní nových dojmů a myslím, že nikdo tohoto neobvyklého setkání nelituje. Zajímavé také bylo, že při vyprávění všech našich zážitků mnozí z kamarádů, kteří se neúčastnili, nakonec svého rozhodnutí litovali.