19. 1. 2005

Gymnázium Křenová

Návštěva nizozemských studentů

    Co mají společného Česká republika a Nizozemsko? Tulipány, země větrných mlýnů, kanály, český prezident a nizozemská královna Beatrix…. Na první pohled se nezdá, že by toho bylo mnoho. Přesto se skupina studentů z několika utrechtských škol vydala do České republiky nejen představit svou zemi v několika prezentacích, ale také hledat kromě společných znaků i možné řešení problémů vyskytujících se v různé míře ve všech zemích Evropské unie. Od znečištění životního prostředí, potřeby uvědomění a odpovědnosti za ekologickou rovnováhu každého jedince k tomu, co přináší multikulturní společnost, etnické menšiny a náročný úkol jejich integrace, ale také pohled na dva typy státního zřízení – parlamentní monarchie versus republika, Beatrix versus Klaus…… Každý, kdo měl chuť diskutovat, mohl vyslovit svůj názor. V takovém případě je přínosné nemlčet, zapojit se a zároveň se i dozvědět mnoho nového. Některým debatování nebylo cizí už jen díky účasti na studentském parlamentu, který simuluje činnost dané instituce Evropské unie – Model Europian Parlament - ten se letos konal v Budapešti. Skutečně spojuje národnosti nejen v diskuzích, ale vytváří i kontakty mezi studenty z různých zemí. Výborným příkladem může být při příležitosti návštěvy Nizozemců v České republice setkání holandského studenta a dvou českých studentek. Neviděli se poprvé, znali se již z MEP. Jednoduše se dá konstatovat, že se Evropa zmenšuje a národy se stávají bližšími.

Soňa Matochová 4.C4