27. 6. 2005

Gymnázium Křenová

Exkurze na Starou radnici

    V rámci Barevného dne, který pořádá naše škola pro studenty na závěr školního roku, se konala jako jedna z mnoha také exkurze na brněnskou Starou radnici. S odborným výkladem pana profesora Trávníčka jsme si prohlédli prostory radnice „od sklepa až po půdu.“     Naše prohlídka začala na nádvoří, kde jsme se vrátili do historie města Brna a vyslechli, jak vypadalo Brno v minulosti. Dále se výprava odebrala do freskového sálu, který je krásně vyzdoben prvky klasicismu a vstupuje se do něj z místnosti, kde se nacházejí tři barevné vitráže. Také se nám Brno ukázalo z ptačí perspektivy, ale to až po výšlapu více než 160 schodů na věž radnice. Všichni obdivovali krásy města a kochali se pohledem na něj. Na závěr nás pustili do klenotnice a křišťálového sálu. Dopoledne uteklo v tomto příjemném prostředí jako voda a my se můžeme chlubit opravdu zajímavým zážitkem. Kateřina Pelcová 1.D4