25. 9. 2007

Gymnázium Křenová

Ulice Křenová a její okolí v průběhu dějin

  V úterý 25. září proběhla v naší jídelně přednáška paní doktorky Flodrové o historii nejbližšího okolí našeho gymnázia. Přednášky se zúčastnila nejen řada studentů, ale i nemalý počet členů našeho pedagogického sboru. Po oficiálním přivítání a předání daru v podobě květiny , kterou předal pan profesor Trávníček, který vše zorganizoval, začala samotná přednáška. Dozvěděli jsme se v ní například, že historie okolí ulice Křenová sahá až do 14. stolení, kdy zde sídlili lapkové, kteří okrádali obchodníky na trase Brno – Vyškov a také to, že na místě dnešního úřadu práce a budov v okolí stál od roku 1293 i špitál pro nemocné leprou – odtud název ulice Špitálka. Přednáška však nebyla jen o historii středověké (a tedy dávno minulé), ale i o věcech, které jsou nám časově mnohem bližší. Na ulici Vlhká, která odbočuje z Křenové, dodnes stojí malá nenápadná žlutá budova. Právě tato stavba byla první brněnskou elektrárničkou, která dodávala elektřinu do dnešního Mahenova divadla, které tak jako první divadlo v Evropě mohly osvěcovat Edisonovy žárovky. Celé toto povídání sice mohlo být pouze o historii míst v blízkosti naší školy (a bylo by stále o čem mluvit), ale jistý čas byl též věnován zajímavostem z historie města Brna samotného. Šlo jak o věci z dob, kdy město vznikalo (např. zákoník o 49 paragrafech, který si Brňané sami sestavili), tak také o příběhy z časů průmyslové revoluce (příjezd prvního parního vlaku z Vídně - první vlak na našem území vůbec) a i o události posledních sta let (první český panelák). Závěr přednášky byl věnován jazyku Brna. A to ne hantecu, ale brněnštině – mixu jazyků v Brně používaných. Brněnština se totiž vyvinula jako přirozené spojení především češtiny a němčiny a lidé si díky ní rozuměli (hantec vznikl uměle, aby lidem, kteří jím mluví, rozumět nebylo). Všechny tyto informace byly sdělovány absolutně nenásilnou formou. Paní doktorka Flodrová sice hovořila více než hodinu bez přestávky, ale dokázala si udržet pozornost všech účastníků přednášky, což je obdivuhodné zvláště proto, že valná většina z nich byli studenti. Z akce s názvem tak oficiálním, jako je přednáška o historii, udělala příjemnou hodinku strávenou zajímavým povídáním příběhů z našeho nejbližšího okolí.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]

David Hladký 3.B4