19. 10. 2007

Gymnázium Křenová

Oslavy 100. výročí - Dny otevřených dveří a akce přidružené

 

PÁTEK 19. 10. 2007  Kdo vkročil v pátek 19. října do budovy Gymnázia na Křenové, byl možná překvapen zajímavou atmosférou, která tam panovala. Příchozí hosty hned u vchodu vítali studenti odění do obleků a šatů, v jakých jsme je mohli ve školních lavicích vidět před sto lety. S papírovým programem v ruce, někdy i s osobním průvodcem, se pak po škole pohybovalo mnoho bývalých absolventů, profesorů, někdy i rodičů budoucích studentů… a tito všichni mohli zhlédnout vše, co si pro ně „Křenka“ připravila – a že toho nebylo málo! Tematické programy si připravily jednotlivé odborné učebny: zatímco v chemické laboratoři byly k vidění výsledky pokusů (o jejichž přípravě bylo natočeno instruktážní video), fyzika ožila pokusy praktickými, které demonstrovaly platnost fyzikálních zákonů i ve zdánlivě nemožných situacích. V biologické posluchárně mohl návštěvník potrápit svoji paměť při určování exponátů živé i neživé přírody, příspěvkem zeměpisu pak byly multimediální prezentace na téma Brno před 100 lety. I jazykové učebny se oděly do svátečních hávů a v barvách německých, anglických a francouzských prezentovaly jazyky, které jsou na škole vyučovány. V odborné učebně výpočetní techniky byly vedle soudobého vybavení vystaveny mnohdy téměř muzejní exponáty počítačů – těžko uvěřit, že i na těchto „strojích“ se mohla vyučovat informatika! Výtvarná výchova představila studentské práce ve své učebně. V učebně hudební výchovy se návštěvníci mohli přesvědčit, že i dějinám hudby a zpěvu se dá učit tvořivě, zábavně a s přesahem k jiným estetickým oborům. Pro malé i velké návštěvníky pak bylo připraveno kolejiště s vláčky. Nová prostorná jídelna ožila vzpomínkami – jednak formou historických fotografií ze života školy, jednak studentskými tably, která zůstala na škole u třídních profesorů. Moderní knihovna se studovnou pak mimo jiné představila publikace, jejichž autory byli studenti či profesoři našeho gymnázia. Tělocvična se doslova blýskla trofejemi, které získali naši studenti na různých závodech. K předmětům, které nemají svoji kmenovou učebnu, byly připraveny tematické nástěnky, takže při prohlídce školy se mohli návštěvníci dozvědět, jak vypadalo posledních 100 let v matematice, v historii města Brna …. Jedna z učeben pak byla vyhrazena pro všechny hosty – absolventy, kteří chtějí být pravidelně informováni o dění na škole: právě tam byl položen „základní kámen“ ke klubu absolventů. V rámci studentského klubu Smažítko proběhlo na školním dvoře grilování.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]              

Současní studenti gymnázia dostali jako dárek velkou porci kultury – v Besedním domě pro ně totiž jejich spolužáci a bývalí absolventi připravili slavnostní hudební akademii.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]

Ve 14 hodin proběhlo ve sborovně setkání bývalých profesorů gymnázia.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]    

Významné výročí školy přilákalo i televizní reportéry, kteří o průběhu Dne otevřených dveří natočili zprávu do Jihomoravského večerníku. -------------------------------------------------------------------------------- SOBOTA 20. 10. 2007  Sobotní program ve školních učebnách probíhal dle pátečního scénáře. Ve 14 hodin se ve sborovně sešli čestní hosté, mezi kterými nechyběli ani RNDr. Miloš Šifalda, vedoucí odboru školství, Mgr. Michal Bortel, starosta MČ Brno-střed, zástupci sponzorů a někteří naši významní absolventi. Od 16 hodin proběhla v Besedním domě akademie pro čestné hosty, absolventy a rodiče současných studentů. V 19 hodin bylo slavnostně zahájeno setkání absolventů na Stadionu: pěvecký sbor gymnázia zazpíval studentskou hymnu Gaudeamus igitur, pan ředitel RNDr. Miloš Jaroš a zástupce klubu absolventů ing. Leonard Walletzký, Ph.D. pronesli krátký projev. Následující chvíle již patřily příjemným setkáním a vzpomínkám na léta strávená na gymnáziu.

[pe2-gallery class="gallery alignleft" ] [/pe2-gallery]