5. 11. 2007

Gymnázium Křenová

Čeští studenti gymnázií využívají technické vybavení z Německa

    V pátek 2. listopadu 2007 v 10:30 bylo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje předáno vybavení multimediální učebny pro dvě brněnská gymnázia.    V rámci iniciativy ke zkvalitnění výuky němčiny v České republice předala spolková Centrála pro zahraniční školství (ZfA) gymnáziím Křenová a Matyáše Lercha kompletní technické vybavení pro multimediální učebnu, která má sloužit k přípravě na Německý jazykový diplom (DSD), mezinárodně uznávanou zkoušku, pro jejíž konání drží obě gymnázia licenci.    Zkouška Deutsches Sprachdiplom DSD – německý jazykový diplom - opravňuje ke studiu na vysokých školách v německy mluvících zemích a slouží jako mezinárodně uznávaný doklad o jazykové způsobilosti (C1 Společného evropského referenčního rámce) při hledání pracovního uplatnění u našich i zahraničních firem.

Slavnostního předání, které proběhlo na KÚ JMK (Žerotínovo náměstí 3/5), se zúčastnili za německou stranu pan Willi Krüsemann, koordinátor a poradce ZfA pro německý jazyk v ČR, krajský radní RNDr. Miloš Šifalda a zástupci vedení Gymnázia Křenová a Gymnázia Matyáše Lercha.